AKILCI İLAÇ KULLANIMI


    Yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmaktadır. Kısaca akılcı olmayan ilaç kullanımı başlığı altında toplanan bu tür sorunlar ulusal ve evrensel çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebilmektedir. Akılcı olmayan ilaç kullanımı, ülkelerin sağlık ve sosyal güvenlik kurumlarının sundukları hizmetlerin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir.
      Ülkemizde, gerek akılcı olmayan ilaç kullanımı gerekse yüksek ilaç harcamaları son yıllarda daha fazla tartışılmaya başlanmış ve bu durumun giderilmesine yönelik faaliyetlere duyulan ihtiyaca çeşitli platformlarda vurgu yapılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, akılcı ilaç kullanımını; hastaların ilaçları klinik ihtiyaçlarına uygun şekilde kişisel gereksinimlerini karşılayacak dozlarda, yeterli zaman diliminde, kendilerine ve topluma en düşük maliyette almalarını gerektiren kurallar bütünü olarak tanımlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün önderliğinde akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması için çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir çeşitli faaliyetler ve öneriler yapılmakla birlikte ülkemizde halen bu alanda çeşitli altyapı, eğitim ve farkındalık sorunları bulunmaktadır.
    Türkiye’de nüfusun büyük bir kesiminin ilaç masrafları da dahil tedavi giderleri son yıllarda yapılmış olan düzenlemelerle sosyal güvenlik kapsamında SGK tarafından karşılanmaktadır. 2012 yılı itibariyle zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmesini takiben söz konusu kapsamda hizmet alan nüfus oranı artış göstermiştir. SGK gerek sunduğu hizmetin kalitesi gerekse bu hizmetin sürdürülebilirliği açısından ilaç kullanımının iyileştirilmesinde söz sahibi en önemli paydaşlardan birisidir. Sağlık alanında hizmeti en iyi seviyede topluma ulaştırmak için uygun mevzuat oluşturmak, bu alanda yaşanan gelişmeleri sürekli izlemek, incelemek ve ilaç harcamalarındaki artışa karşı alınan tedbirleri araştırmak SGK’nın öncelikleri arasındadır.