Ana SayfaHastane Aramaİlave Ücret HesaplamaTıbbi İşlem AramaBilmem Gerekenler

Muayene Katılım Payı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutar olarak tanımlanmaktadır. Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Uygulama Tebliğinde düzenlenmiştir.